وکیل شما

خوب است بدانیم حقوق حاکم بر کشورمان را

نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1398 06:06 ب.ظ
Smile
clean word remove format superscript Subscript Cut Copy Paste Horizontal Rule Ordered List Unordered List Outdent Indent Insert Link Remove Link
Undo Redo Bold Italic Underline strikethrough Align Right Center چینش چپ Justify Full Justify Full Justify Full
Text Color
Background Color
Add Image
Insert Table
Insert Aparat


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1398 04:52 ب.ظ
وکلا


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1398 04:03 ب.ظ
حکم  دیوان عدالت اداری:

پلیس باید برای زنان گواهینامه موتور صادر کند

رای یک شعبه دیوان عدالت اداری درباره‌ الزام نیروی انتظامی بر صدور گواهی‌نامه‌ی موتورسیکلت برای بانوان

بر اساس این رأی، «رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نیست...»
نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:33 ب.ظ
هر عملی برای اینکه جرم تلقی شود باید شامل عناصری باشد
این عناصر در همه جرایم یکی است اما موارد مختلفی را شامل میشود۱)_عناصر قانونی«عملی که در قانون جرم تلقی شده و برای ان مجازات تعیین شده است»
بعنوان مثال خودکشی وخود زنی بااینکه در دین  گناه کبیره است اما  در قانون جرم محسوب نشده و مجازات ندارد

۲)_عناصر مادی«با فعل یا ترک فعل به مرحله فعلیت میرسد،لازم است بدانید که قصد و یا نیت تا زمانی که در عالم واقع ظهور نکرده جرم نیست

✔جرم انی،،همان لحظه رخ میدهد،،مثل قتل ،سرقت
✔جرم مستمر،،هر لحظه امکان دارد رخ دهد،مثل توقیف حبس غیرقانونی
✔جرم مرکب،،مثل کلاهبرداری


۳)_عناصر روانی==»بااراده و اختیار فرد واقع میشود نه با اکراه و اجبار،،


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : شنبه 28 شهریور 1394 06:14 ب.ظ
چگونگی پرداخت دیه از صندوق بیت المال
      


سه فرض وجود دارد :

1- درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود. درصورتی که محکوم علیه دیه را پرداخت نکرد دادستان می‌تواند تقاضای اعمال ماده 696 ق.م.ا یا ماده 2 را بکند.

2- درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود. در این صورت وقتی پرونده به اجرای احکام آمد وقت نظارت تعیین می‌شود و اولیای دم با ارسال اخطاریه به عنوان شاکی دعوت می‌شوند و همانند مدارکی که بیمه برای پرداخت ریه می‌خواهد صندوق بیت المال هم آنها را درخواست می‌کند و گواهی انحصار وراثت را هم درخواست می‌کند که به صندوق بیت‌المال معرفی می‌شوند در این صورت صندوق بیت‌المال، اولیای دم را به بیمه مرکزی معرفی می‌کند که بخش از دیه را بیمه مرکزی پرداخت می‌کند و بعد از آن اولیای دم باقیمانده دیه را از صندوق بیت‌المال دریافت می‌کنند.

3- درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه چه کار باید کرد؟ عده‌ای معتقدند که ما این پرونده‌ها را تا زمانی که اولیاء دم متوفی یا مقصر حادثه شناسایی شود با یک دستور بایگانی می‌کنیم و درصورتی که یکی از آنها شناسایی شد برطبق موارد بالا اقدام می‌شود.
درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد. همچنین درصورتی که عابر باشد.
درصورتی که بر اثر حادثه غیرعمد مصدومیت ایجاد شود و مقصر حادثه متواری باشد این جا در مرحله تحقیقات اقدامی که انجام می‌شود این است که مصدوم به صندوقی خسارت بیمه مرکزی که در ماده 10 قانون بیمه آمده است معرفی می‌کند اگر راننده باشد باید گواهی‌نامه داشته باشد.

همچنین درصورتی که عابر باشد.

در اینجا برطبق ماده 255 عمل می‌کنند گزارش تهیه می‌کنند و به دادگاه می‌فرستند و دادگاه برطبق آن حکم صادر می‌کند ولی درصورتی که دادسرا خودش معرفی کند و مدارک کافی باشد بیمه خسارت مرکزی را پرداخت می‌کند و در اینجا صندوق بیت‌المال چیزی پرداخت نمی‌کند در این جا نیازی نیست که مصدوم بیمه باشد فقط در فرض شناسایی نشدن مقصر حادثه، فرد مصدوم، بیمه خسارت مرکزی معرفی گردد.


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : شنبه 28 شهریور 1394 06:11 ب.ظ
تقسیم بندی عقود در قانون مدنی:

سی تا عقد كه در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

بیع:  لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

 اجاره : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی _ موقت

صلح : لازم _ رضایی _ معوض / غیر معوض _ عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز _ رضایی _ غیر معوض _ اذنی _ مطلق / موقت.
 
رهن : دووجهی _ عینی _ معوض _ عهدی _ تبعی _ غیر قابل تجزیه _ مطلق / موقت.

هبه : عینی _ غیر معوض _ تملیکی.

★ در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ تبعی _ مسامحه ای _ مطلق / موقت.
 
ضمان ضم ذمه : دو وجهی _ رضایی _ غیر معوض _ عهدی _ تبعی _ مطلق /موقت.
 
کفالت : دو وجهی _ رضایی / غیرمعوض _ عهدی _ تبعی_ مطلق / موقت.
 
وقف : لازم _ عینی_ غیرمعوض _ تملیکی_ دائمی.

مضاربه : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مطلق / موقت.
 
ودیعه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.
 
عاریه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.

 جعاله : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مسامحه ای.

 قرض : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی.

حواله : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ تبعی.

مزارعه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ موقت.
 مساقات : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی _ عینی _ معوض / غیرمعوض _ اذنی _ عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم _ عینی _ معوض _ تملیکی
 
وصیت تملیکی : رضایی _ غیر معوض _ تملیکی

حبس مطلق : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی

بیمه : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی

 دلالی : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

قرارداد حمل : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

 حق العمل کاری : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

تقسیم : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی
 
شرکت : رضایی _ معوض _ تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم _ تشریفاتی _ معوض _ عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

★★ عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

★★ بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

★★ صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

★★ بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : جمعه 5 تیر 1394 12:40 ق.ظ
سلام
نکات کلیدی مربوط به اسناد تجاری ((سفته و چک))
- اظهارنامه نوشته ای است برای بیان رسمی مطالبه حق.
2- سفته بدون تاریخ ، عند المطالبه است.
3- در صورت اختلاف مبالغ عددی با حروفی در چک و سفته ملاک مبلغ حرفی است.
4-اعتراض به عدم پرداخت وجه چک یا سفته را واخواست می گویند.
5-مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در چک و سفته موکل به واخواست می باشد.
6- واخواست در چک با گواهی نامه عدم پرداخت و رایگان و در سفته با پرداخت 2 درصد مبلغ آن انجام می شود.
7- مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان چک و سفته در مقابل دارنده آن تضامنی است.
8- دارنده سفته برای مطالبه وجه آن از ظهرنویس باید ظرف 10 روز از تاریخ سفته نسبت به واخواست آن اقدام نماید.
9- مطالبه وجه چک از ظهرنویس و تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی منوط به رعایت مهلتهای قانونی است.
10- دادگاه صالح برای مطالبه چک می تواند : محل اقامت صادرکننده ، بانک محال علیه ، محل صدور چک باشد.
11- بانک محال علیه در حسابهای یکپارچه شامل همه شعب آن بانک می شود.
12- دادگاه صالح در رسیدگی به بزه چک پرداخت نشدنی ، دادگاه محل صدور چک می باشد.
13- خسارت تأخیر پرداخت وجه چک از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت و در سفته از تاریخ واخواست محاسبه می شود.
14- در سفته های واخواست شده تقاضای تأمین بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی پذیرفته می شود.
15- در چک های برگشتی ((با رعایت مهلت قانونی واخواست)) جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست.
راى اصرارى دیوان عالى كشور


نویسنده : سعیده بی تقصیر
تاریخ : پنجشنبه 4 تیر 1394 01:11 ق.ظ
سلام دوستان
" چند پرسش و نکته "

۱.ابراء با اعراض چه تفاوتی دارد؟ ابرا چشم پوشی از حق دینی است اعراض چشم پوشی از حق عینی است.
۲.زندان با حبس چه فرقی میکند؟ زندان مکانیست که فرد در آن قرار میگیرد حبس حالتی است که فرد در آن قرار میگیرد.
۳.ممانعت با مزاحمت چه فرقی دارد؟ ممانعت کل حق را میگیرد اما مزاحمت  کل حق را نمیگیرد.
۴.اذن با اجازه چه تفاوتی دارد؟ اذن قبل واقعه حقوقی است ولی اجازه بعد از واقعه است.
۵.واژه ی تائید، ابرام، نقض و فسخ چه معنایی دارند؟ تائید: تائید رای در دادگاه تجدید نظر. ابرام: تائید رای در دیوان عالی کشور. نقض: نقض رای در دیوان عالی کشور. فسخ: نقض رای در دادگاه تجدید نظر.
۶.گذشت با رضایت چه تفاوتی دارد؟ گذشت در امور کیفری است رضایت در امور حقوقی.
۷.اراده با اختیار چه فرقی دارد؟ اختیار امری بیرونی است اراده امری درونی.
٨.واژه می بایست با می باید چه تفاوتی دارد؟  می بایست مربوط به گذشته است می باید مربوط ب اینده

✔طلاق توافقی، در صدر دعاوی مجتمع های خانواده

خبر آنلاین- رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: طلاق توافقی با ۲۷ هزار و ۳۲۰ فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشت.
عباس پوریانی در نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته قوه‌قضاییه، به اجرای آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 از امروز اشاره کرد و گفت: در استان تهران به رغم تمام کمبودها و کاستی‌ها، مقدمات لازم را برای اجرای این قانون فراهم کردیم و با برگزاری جلسات متعدد، زمینه اجرای تکالیف مورد نظر قانون‌گذار در محاکم تهران ایجاد شد.
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: طبق قانون جدید دیگر چیزی تحت عنوان دادگاه‌های عمومی و جزایی نخواهیم داشت و محاکم به دادگاه‌های کیفری یک و 2، دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال تقسیم می‌شوند.
بیشتر بخوانید: 
http://www.khabaronline.ir/detail/428745/society/judiciary...


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic